KineCoach

KineCoach® is een benaming voor de kinesitherapeut met een wel omschreven referentie die patiënten begeleidt en coacht die behoren tot een bepaalde doelgroep binnen de gezondheidszorg.

Vanuit Axxon, de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, wordt nagedacht over de verschillende maatschappelijke gezondheidsdoelstellingen en hoe de kinesitherapeut hieraan te laten deelnemen.

Om de rol van de kinesitherapie beter te definiëren en af te stemmen rond de preventie en behandeling van bepaalde patiëntendoelgroepen werd een interne werkgroep opgericht. Via strikt wetenschappelijk onderbouwde thema’s wordt de practicus ondersteund met aanbevelingen en/of korte opleidingen.

Gezondheidsdoelstellingen die de Vlaamse Overheid formuleert, zijn direct of indirect gelinkt aan de kinesitherapeut in het werkveld. Vanuit een multidisciplinaire samenwerking is het onvermijdelijk om de specifieke taak van de kinesitherapeut te omschrijven en hem tools aan te reiken om zijn deskundigheid en specifieke competentie in het kader van deze doelgroepen te ondersteunen.

Waarom KineCoach?

De gezondheidsverstrekkers worden vanuit een multidisciplinaire benadering aangesproken voor specifieke kennis en begeleiding van de zorg bij bepaalde doelgroepen. Zowel verpleegkundigen, ergotherapeuten, voedingsdeskundigen en podologen pakken vandaag al chronische aandoeningen aan met kennis van zake.

De toenemende specialistische benadering, ook vanuit de voorschrijvers, eist dikwijls andere kwaliteiten voor de behandeling van deze doelgroepen volgens hernieuwde wetenschappelijke inzichten.

Doel van KineCoach

KineCoach® is een geregistreerde naam voor kinesitherapeuten die een bijzondere referentie hebben voor een welbepaalde maatschappelijke gezondheidsdoelstelling en/of maatschappelijke doelgroep. Informeren, adviseren, sturen en motiveren staan hierbij centraal om personen individueel te begeleiden rond alles wat met gezond en/of therapeutisch bewegen te maken heeft.

Daarnaast wordt de KineCoach® geleerd om te evalueren en zich op regelmatige basis te herbronnen in zijn bijzondere referentie.

De benaming KineCoach® is een kwaliteitslabel enkel toegankelijk voor kinesitherapeuten die een opleiding gevolgd hebben en met voldoening geslaagd zijn.

 

Wenst u meer informatie over de verschillende soorten therapie die wij u kunnen aanbieden?
Aarzel dan niet om ons te contacteren: