" I am not what happened to me, I am what I choose to become "

Orthopedische Revalidatie

Dit domein van de kinesitherapie richt zich tot twee van de grootste groepen van aandoeningen:

  • Enerzijds de pre- en postoperatieve behandelingen (vb.heupprothese, knieprothese, voorste kruisbandreconstructies, athroscopieën, ...).
  • Anderzijds het herstel na een trauma (vb. fracturen, enkeldistorsie, weke delenletsels (pezen, ligamenten , spieren).

We werken steeds met een combinatie van evidence based manuele technieken aan gevuld met fysiotechnieken zoals ultrasone, laser en elektrotherapie.
De praktijk beschikt over een zeer goed uitgeruste oefenruimte die zowel de minder getrainde personen als de echte sporters kan revalideren.

Het is immers belangrijk dat na de acute fase en/of gipsimmobilisatie de mobiliteit en de stabiliteit op een verantwoorde, individuele manier worden herwonnen ter preventie van recidieven.

Kaakproblematiek (Temporomandibulair Gewricht)

Kaakklachten (of TMJ of TMD of Orofaciale klachten) zijn klachten in en rondom het kaakgewricht.
Vaak zijn deze klachten niet altijd vlot herkenbaar.

Vele mensen klagen over oorpijn, tandpijn, aangezichtspijn en hoofdpijn die vaak slecht behandelbaar is of waar er geen oorzaak voor te vinden is.
Vaak komen geassocieerd ook oorsuizen voor, druk op het oor en eventueel zelfs duizeligheid, slikproblemen, kauwproblemen of halsklachten.

Gelukkig zijn kaakklachten niet altijd zo vaag en kan het ook gewoon optreden bij kauwen, tandenknarsen of gaat het om een beperkte mondopening.
Andere mogelijke symptomen die misschien wijzen op betrokkenheid van de kaak zijn een verstoord bewegingspatroon en eventuele klikkende geluiden ter hoogte van het kaakgewricht.

Het ontstaan van de klachten kan zowel sluimerend als plots zijn. Soms na een overbelasting (bv. continu kauwgom knabbelen) en soms na een trauma (een val of slag op de kaak, soms na een uitgebreide tandarts behandeling of een kaakoperatie waarbij de mond sterk gespreid was ).
Op basis van een goede anamnese proberen we als manueel therapeut de oorzaak van de klachten en de dominante structuur te achterhalen.

Naar behandeling toe wordt er ter hoogte van het gewricht vooral gewerkt met mobilisaties, tracties en repositietechnieken. Uiteraard zijn ook alle spieren rond het gewricht erg belangrijk dus deze zullen allemaal goed worden nagekeken.

Ook krijgt u tips voor thuis en een aantal oefeningen mee.

Duizeligheid / BPPV

Benigne paroxysmale positionele vertigo (BPPV), ook wel benigne paroxysmale positionele duizeligheid (BPPD) genoemd, is de meest voorkomende oorzaak van duizeligheids- of evenwichtsklachten.

Een patiënt met BPPV klaagt vooral van kortdurende aanvallen van duizeligheid, eventueel gepaard gaand met misselijkheid en braken, uitgelokt door snelle, plotse hoofdbewegingen (iets oprapen, van zit naar lig, draaibewegingen met het hoofd).

BPPV wordt veroorzaakt doordat kristalletjes loskomen ter hoogte van het binnenoor.

In veel gevallen gaan deze kristalletjes rondwarrelen in de kanalen van het binnenoor waardoor er in de hersenen verkeerde info toekomt met betrekking tot houding en positie waardoor duizeligheid ontstaat.

Afhankelijk van het type BPPV en van het aangetaste kanaal, kan de patiënt worden behandeld met  een bevrijdingsmanoeuver (Semont / Epley Manoeuver).

Slechts in weinig gevallen is dit niet voldoende en dient er te worden gestart met habituatietraining (de hersenen gewend maken aan duizeligheid) via Brandt-Daroff oefeningen.

Brandwonden en Littekenbehandeling

Brandwonden en littekens vragen een gespecialiseerde aanpak van bij het begin.
In samenwerking met de dokter wordt er een persoonlijk behandelschema opgesteld.  

Er moet in de eerste plaats bekeken worden of de mobiliteit van de gewrichten optimaal is.

Aangezien littekens over gewrichten kunnen lopen kan dit tot bewegingsbeperkingen leiden.

Hiervoor gaan we via posturale rekkingen de beweeglijkheid onderhouden, zeker in de beginfase van de revalidatie maar eigenlijk zolang het litteken blijft veranderen.
Dit zal in een latere fase omschakelen naar actieve oefentherapie als dit kan.  

Het litteken zelf gaan we behandelen door middel van manuele defribrosering.
Hier gaan we vooral de dikte en de spanning op het litteken benaderen, dit kan al vanaf de derde week na de operatie.

 

Wenst u meer informatie over de soorten revalidatie die wij aanbieden?
Aarzel dan niet om ons te contacteren: